Data Protection Officer

Obligativitatea desemnarii unui DPO se regaseste in prevederile art. 37(1) din Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Pe langa autoritatile sau organismele publice, care sunt obligate sa desemneze un DPO, companiile private se supun aceluiasi articol daca:

 • activitatile principale constau in prelucrarea pe scara larga a unor categorii de date speciale (date care dezvaluie originea rasiala sau etnica, religia, opiniile politice, apartenenta la sindicate, precum și date genetice, biometrice, etc);
 • activitatile principale ale operatorului sau persoanei imputernicite constau in operațiuni de prelucrare care necesita o monitorizare periodica si sistematica a persoanelor vizate, pe o scara larga.

Rolul nostru in calitate de DPO

Suntem pregatiti sa iti oferim suport in alinierea si gestionarea tuturor masurilor de protectie a datelor cu caracter personal, astfel incat compania ta sa functioneze in conformitate cu noile cerinte ale UE:

 • Consilierea companiei precum si a angajaților acesteia cu privire la obligațiile existente in domeniul protecției datelor;
 • Consultanta si suport pentru implemetarea procedurilor conforme de colectare, prelucrare si stocare a datelor cu caracter personal;
 • Consilierea companiei in legatura cu realizarea studiilor de impact;
 • Monitorizarea regulata si sistematica a respectarii DGPR;
 • Cooperarea cu Autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor;
 • Punct de contact in relatia operator – persoana vizata – Autoritate de supraveghere.

Ce beneficii iti aducem?

Costuri

Limitarea riscului

Protectie

Servicii specializate

Timp

Reducerea costurilor companiei. Costurile asociate externalizarii vor fi inregistrate ca si cheltuieli si vor fi direct deductibile in aceeasi masura evitand costurile ce deriva din angajarea unui DPO in cadrul companiei tale.
Evitarea riscului de a angaja un DPO nepotrivit cu strategia firmei (important: aceasta persoana nu trebuie sa faca parte din managementul societatii, deoarece s-ar crea un conflict de interese).
Sporirea garantiilor cu privire la specializarea structurii externe in materia protectiei datelor cu caracter personal si eliminarea potentialelor costuri cu necesitatea asigurarii pregatirii continue.
Tratam in mod individual necesitatile companiei tale, de la identificarea acestora pana la implementarea solutiilor.
In timp ce noi avem grija ca datele personale stocate si prelucrate de compania ta sa fie pastrate confom legislatiei, tu te poti concentra pe desfasurarea activitatilor strategice
 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

Calcul Fond Handicap